Човекът и историята в поезията на Вапцаров. "История". "Прощално". "Предсмъртно"


☑ Прочетете стихотворението “История” на Вапцаров и отговорете на въпросите.

Какво ще ни дадеш, историйо,
от пожълтелите си страници? —
Ний бяхме неизвестни хора
от фабрики и канцеларии,
 
ний бяхме селяни, които
миришеха на лук и вкиснало,
и под мустаците увиснали
живота псувахме сърдито.
 
Ще бъдеш ли поне признателна,
че те нахранихме с събития
и те напоихме богато
с кръвта на хиляди убити.
 
Ще хванеш контурите само,
а вътре, знам, ще бъде празно
и няма никой да разказва
за простата човешка драма.
 
Поетите ще са улисани
във темпове и във агитки
и нашта мъка ненаписана
сама в пространството ще скита.
 
Живот ли бе — да го опишеш?
Живот ли бе — да го разровиш?
Разровиш ли го — ще мирише
и ще горчи като отрова.
 
По синорите сме се раждали,
на завет някъде до тръните,
а майките лежали влажни
и гризли сухите си бърни.
 
Като мухи сме мрели есен,
жените вили по задушница,
изкарвали плача на песен,
но само бурена ги слушал.
 
Онез, които сме оставали,
се потехме и под езика,
работехме къде що хванем,
работехме като добитък.
 
Мъдруваха бащите в къщи:
„Така било е и ще бъде…“
А ние плюехме намръщено
на оглупялата им мъдрост.
 
Зарязвахме софрите троснато
и търтвахме навън, където
една надежда ни докосваше
със нещо хубаво и светло.
 
О, как сме чакали напрегнато
в задръстените кафенета!
И късно през нощта си легахме
с последните комюникета.
 
О, как се люшкахме в надеждите!…
А тегнеше небето ниско,
свистеше въздуха нажежен…
Не мога повече! Не искам!…
 
Но в многотомните писания,
под буквите и редовете
ще вика нашето страдание
и ще се зъби неприветно —
 
защото би ни безпощадно
живота с тежките си лапи
направо по устата гладни,
затуй езика ни е грапав.
 
И стиховете, дето пишем,
когато краднем от съня си,
парфюмен аромат не дишат,
а са навъсени и къси.
 
За мъката — не щем награди,
не ще дотегнем и с клишета
на томовете ти грамади,
натрупани през вековете.
 
Но разкажи със думи прости
на тях — на бъдещите хора,
които ще поемат поста ни,
че ние храбро сме се борили.

✒Задача 1. Кой е лирическият герой? Кои са тези ние, от чието име говори? Вие причислявате ли се към тези “ние”, за които говори поетът?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✒Задача 2. Как тълкувате метонимията “пожълтелите страници на историята”?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✒Задача 3. Обърнете внимание, че стихотворението не завършва с обичайната за пролетарската лирика утопична картина на бъдещето. Каква е ролята на този финал?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


☑ А сега прочетете “Прощално” и “Предсмъртно”, където познатият литературни  мотиви  за човека и историята, за саможертвата срещат с реални житейски обстоятелства от съдбата на Вапцаров и отговорете на въпросите.
                                                                            

На жена ми
 
Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя –
вратите не залоствай.
 
Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам –
ще те целуна и ще си отида.


***
Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и...
                                                  толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!
 
Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!
 14 ч. – 23.07.1942 г.

✒Задача 4. Как индивидуалната човешка съдба се превръща в художествено обощение? 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✒Задача 5. С какво мотивът за саможертвата се различава от другите творби на поета (“Писмо”)?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✒Задача 6. Можете ли да разпознаете характерните за Вапцаров противопоставяне на реторично и разговорно и мотиви с подчертано личен характер?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Задачи за оценка 10 точки/…..

✒Задача 7. В “Предсмъртно” е използвана трагическа ирония. Каква е ролята ѝ за открояването на Вапцаровия възглед за света?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


✒Задача 8. Творбите се вписват в някои установени модели на европейската и българската поезия (Ботев . “На прощаване”, “До моето първо либе”). Кои познати символи откривате в тях?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Възможни отговори:
Задача 1. Лирическият говорител е едновременно част от всеобщото “ние” на неизвестните хора”, поет и хроникьор, и уникална личност, изповядмаща своите преживявания. Тази разнопосочна гледна точка задава и усложнения контакт с читателя - той е едновременно свидетел на разговора на лирическия говорител с историята, част от безименните хора, но и един от бъдещите хора, към които е отправено послението.
Задача 2. "Пожълтели", "прашни" - не авторитетни, а остарели, готови за пренаписване.
Задача 3. Творбата не завършва с обичайната за пролетарската лирика идилична картина на бъдещето, а с идеята за безкрайната борба, предавана от поколение на поколение.
Примерни отговори
Задача 1. Лирическият говорител е едновременно част от всеобщото “ние” на неизвестните хора”, поет и хроникьор, и уникална личност, изповядмаща своите преживявания.
Задача 2. “Прашни” и “ пожълтели” страници носят значението не на авторитетни, а остарели, готови за пренаписване.
Задача 3. Обощение на истинския живот.. Творбата не завършва с обичайната за пролетарската лирика идилична картина на бъдещето, а с идеята за безкрайната борба, предавана от поколение на поколение.
Задача 4. Смъртта и саможертвата престават да бъдат нравствена идея, превръщат се в непосредствена реалност. Сплитане на всички екзистенциални начала във възела на личността.
Задача 5. Присъства основният за Вапцаровата поезия мотив: нуждата от промяна на социалния ред и мястото на всеки в този процес. Въпросът заслужава ли си да умреш за някаква идея (“Писмо”) - решението е по принцип същото: нравствените ни ценности изискват нашата лична отговорност, има неща в живота, които изискват саможетва. Смъртта и саможертвата престават да бъдат нравствена идея, превръщат се в непосредствена реалност. Момент на горчив размисъл и равносметка. 
Задача 6. Съдбовността на момента променя поетическият изказ - липсва реторика, притчи. Изчиства акта на саможертвата от декларативност и идеологическа патос и го обвързва с личното преживяване. Вярата се мотивира чрез мотива за любовта. Среща на крайностите:в началото на стихотворението Вапцаров въвежда утвърдени културни модели: “борбата, както казват, е епична”, изговорена с епични понятия - “народ”, “бурята” и т.н. Те са се превърнали в клише и лирическият герой има съзнанието за това, след като вметва полуироничното “както казват". Читателят обаче не ги възприема като клишета заради дълбоко интимния тон на стихотворенията.
Задача 7. Колкото и силна да е вярата в общия подвиг, където отделната личност няма значение, съзнанието за незаменимостта на собственото Аз не може да не се разбунтува. Оттук се ражда и трагическата ирония на ситуацията (“какво тук значи някава си личност”), съзнанието, че постулатите на вярата не казват всичко. Необходимо е нещо по-силно, което да осмисли саможертвата, затото тя вече не е патетична поза, и като в Евангелското предание, това е любовта. Примирява крайностите с “защото се обичахме”.
Задача 8. Принципът на любовта е в основата на християнското учение и на многобройни случаи в националната и световна културна традиция (Ботев  също изгражда мотива за саможертвата чрез любовта в “До моето първо либе” и “На прощаване”).

Източници:
Валери Стефанов. Саможертвата.В: Учебник по литература за 12 клас. Анубис. С., 2002
Антония Велкова-Гайдаржиева. Прощално или Вапцаров нов завет на обичта. Електронно списание LiterNet, 03.07.2010, № 7 https://liternet.bg/publish2/avelkova/proshtalno.htm 

 
 

Коментари

Популярни публикации