Романтизъм. Реализъм. Модернизъм. Обобщение

Включава задачи от обобщителния урок в учебника по литература за 9. клас на издателство "Булвест 2000" с автори Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева,  и мои варианти по модела на задачите на авторите на учебника. Според мен този учебник предлага добър вариант за обощение и оценка.


1. Определете за коя културна епоха се отнася съответният цитат:
…1.1… е обективно представяне на актуалната социална действителност. Рене Уелек

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Към това бих добавил и още един белег, който винаги се изтъква, но като че ли не се осмисля като базисен:...1.2… е убежище за тези, за които наличният свят е вече недостатъчен – или най-малкото – несъвършен. Те са недоволните, отричащите, изстрадващите своята неприспособимост към наложените ценностни системи. Неговият патос е винаги в отричането на наличното – и в провиждането на “друг свят”, алтернативен или поне различен – чиито пространства обаче са почти винаги пространствата на духовното, а опитите за неговата реализация в реалното са неизбежно губещи и по същество – обречени. Едвин Сугарев

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..1.3... поезия е прогресивна универсална поезия. Нейното призвание не е само да обедини отново всички отделни видове поезия и да сближи поезията с философията и реториката. Тя иска, а и трябва ту да смесва, ту да слива поезия и проза, гениалност и критика, художествената поезия и поезията на природата, да вдъхва живот и общителност на поезията и поезия на живота и обществото, да опоетизира остроумието и да изпълва и насища формите на изкуството с ценен градивен материал от всички видове, да ги съживява чрез вибрациите на хумора.  Фридрих фон Шлегел

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Кои идеи на културната епоха или направление са заявени в откъсите?
2.1. Стил майсторски, сложен, учен, пълен с отсенки и издирвания, който винаги разширява границите на езика, който заема думи от всички речници, шарки от всички палитри, звуци от всички инструменти, сили се да даде на мисълта ново значение, което е най-неуловимо, а формата да представи в нейните най-широки граници. Теофил Готие

1. епоха/направление:...
2. идея:...

2.2. Малко ме занимава красотата или съвършенството. Не ме интересуват великите столетия. Единствено важно за мен е животът, борбата, енергията. Емил Зола

1. епоха/направление:...
2. идея:...

2.3. Съставянето на синонимии в сътношението “звук-цвят” принадлежат на изкуството, мистицизма и психологията, ако става дума за “един звук-един цвят”. Но дори нестандартен и силно интуитивен творец като Василий Кандински е твърде предпазлив за възможностите в това отношение, тъй като отчита множеството съставящи на музиката и цветовата тоналност: “Съответствието на цветовите и музикалните тонове, разбира се, е само относително. М. Алемах

1. епоха/направление:....
2. идея:...

2.4. Поетът не трябва да краде от природата като някакъв джебчия. Нека да взема назаем, но така, че да връща обратно още със самото заемане. Трябва да се изследва внимателно природата, но да се пише въз снова на припомнянето, като се има доверие повече на въображението, отколкото на паметта. Самюел Колдридж

1. епоха/направление:...
2. идея: ...

Към кои функционални стилове принадлежат откъсите?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Какви схващания за изкуството на реализма разпознавате в думите на художника  Гюстав Курбе? Как е представено отношението между изкуството и действителността в мисълта на Кубре?
Въображението в изкуството се състои в умението да дадеш най-пълния израз на нещо съществуващо, а не в измислянето или създаването на самото нещо. Гюстав Курбе

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Прочетете цитата от статията на френския поет Шарл Бодлер - “Художник на съвременния живот” и отговорете на въпроса какво според вас е вечното в изкуството? Какво преходното?
Модерното е преходното, мимолетното, едната страна на изкуството, докато другата е вечното и неизменното…
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Източници:
Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева. Учебник по литература за 9. клас. Булвест 2000. С., 2018, 166-169

Възможни отговори:

1. Определете за коя културна епоха се отнася съответният цитат:
…1.1… е обективно представяне на актуалната социална действителност. Рене Уелек
Реализъм

Към това бих добавил и още един белег, който винаги се изтъква, но като че ли не се осмисля като базисен:...1.2… е убежище за тези, за които наличният свят е вече недостатъчен – или най-малкото – несъвършен. Те са недоволните, отричащите, изстрадващите своята неприспособимост към наложените ценностни системи. (прокълнатост) Неговият патос е винаги в отричането на наличното – и в провиждането на “друг свят”, алтернативен или поне различен – чиито пространства обаче са почти винаги пространствата на духовното, а опитите за неговата реализация в реалното са неизбежно губещи и по същество – обречени. Едвин Сугарев

Символизъм 

..1.3... поезия е прогресивна универсална поезия. Нейното призвание не е само да обедини отново всички отделни видове поезия и да сближи поезията с философията и реториката. Тя иска, а и трябва ту да смесва, ту да слива поезия и проза, гениалност и критика, художествената поезия и поезията на природата, да вдъхва живот и общителност на поезията и поезия на живота и обществото, да опоетизира остроумието и да изпълва и насища формите на изкуството с ценен градивен материал от всички видове, да ги съживява чрез вибрациите на хумора.  Фридрих фон Шлегел

Романтизъм

2. Кои идеи на културната епоха или направление са заявени в откъсите?
2.1. Стил майсторски, сложен, учен, пълен с отсенки и издирвания, който винаги разширява границите на езика, който заема думи от всички речници, шарки от всички палитри, звуци от всички инструменти, сили се да даде на мисълта ново значение, което е най-неуловимо, а формата да представи в нейните най-широки граници. Теофил Готие

1. епоха/направление: Символизъм
2. идея:  С поезията  се експериментира, търси се нов език, който да отговаря на новото време. Функцията на словото е не да бъде комуникативно, а сугестивно. 

2.2. Малко ме занимава красотата или съвършенството. Не ме интересуват великите столетия. Единствено важно за мен е животът, борбата, енергията. Емил Зола

1.епоха/направление: Реализъм.
2. идея: Обективно, вярно предаване на действителността.

2.3. Съставянето на синонимии в сътношението “звук-цвят” принадлежат на изкуството, мистицизма и психологията, ако става дума за “един звук-един цвят”. Но дори нестандартен и силно интуитивен творец като Василий Кандински е твърде предпазлив за възможностите в това отношение, тъй като отчита множеството съставящи на музиката и цветовата тоналност: “Съответствието на цветовите и музикалните тонове, разбира се, е само относително. М. Алемах

1. епоха/направление: Символизъм.
2. идея: Синестезия.

2.4. Поетът не трябва да краде от природата като някакъв джебчия. Нека да взема назаем, но така, че да връща обратно още със самото заемане. Трябва да се изследва внимателно природата, но да се пише въз снова на припомнянето, като се има доверие повече на въображението, отколкото на паметта. Самюел Колдридж

1. епоха/направление: Романтизъм.
2. идея: Въображението като основа на творчеството.

Към кои функционални стилове принадлежат откъсите?

Публицистичен (откъс от статии)

3. Какви схващания за изкуството на реализма разпознавате в думите на художника  Гюстав Курбе? Как е представено отношението между изкуството и действителността в мисълта на Кубре?

Реалистичното изкуство представя действителността на принципа на правдоподобието. Реалистичната литература е богата на описания, изпълнени с детайли и битови подробности.

4. Прочетете откъса от статията на френския поет Шарл Бодлер - “Художник на съвременния живот” и отговорете на въпроса какво според вас е вечното в изкуството? Какво преходното?

Модернизмът се опитва да намери баланс между нетрайността на променящия се свят и “вечната красота”.


Коментари

Популярни публикации