CV. План за онлайн урок

1 въпрос. Един мой ученик сподели, че от вас се очаква да бъдете перфектни във всички аспекти на живота. Но трябва ли наистина да сме идеални? Ако напишете в Гугъл CV т.е. curriculum vitae, в превод от латински „история на живота“, ще получите много линкове как да създадете префектната автобиография.
Ето каква история открих на сайта на Seven Points - организация  занимаваща се с кариерно ориентиране.
Перфектното CV- предимство или недостатък?
Млад предприемач в САЩ , занимаваща се с редакторска дейност пуска обява за стажанти. Попада на едно изключително CV - кандидатът е завършил едновременно два от най-реномираните университети в света, награден с медали на няколко научни състезания, говори свободно 7 езика и спортува. И е само малко над 20-годишен. Но директорът си помислил:“Но този кандидат няма ли да е прекалено перфектен? Аз няма с какво толкова да го обогатя и да допринеса за неговите познания, предвид научните успехи, които е постигнал до днес. Това ще е кандидат, който ще напредне толкова бързо, че целият ми останал екип може да се почувства със смачкано самочувствие и ще се провали екипният дух, който вече съм създал.” 
След една година директорът отново пуснал обява за стажанти за предстоящото лято и получил отново CV-то на същия перфектен младеж от миналата година. За тази една година кандидатът не си бил намерил стаж или работа, независимо от очевидния потенциал, който имал.
Директорът на редакцията звъннал на свой познат от същия бизнес, който му казал, че същият човек е кандидатствал и при него миналата година, но той не му се е обадил, защото е имал абсолютно същите притеснения, че той няма да се впише във вече изградения екип от не чак дотам перфектни служители.
 
2 въпрос. Каква поука трябва да си извлечем от тази история?
(CV се създава в зависимост от целта, която сте си поставили, и позицията, за която е предназначено. Ако кандидатствате за планински водач, не е необходимо да отбележите, че сте учили рисуване; ако кандидатствате за лятна школа по изобразително изкуство знанието на 7 чужди езика няма да ви помогне.)
 
3 въпрос. Как мислите, какви други грешки могат да “спънат” вашето CV?
(правописни или граматични грешки; дължина - една страница, най-много страница и половина;обикновено за разглеждането на всяко от многобройните получени  CV отделят по минута; връзка - ако предложите имейл с име на герой от филм или с шеговити думи, няма да ви приемат сериозно - предоставете актуален имейл, мобилен телефон)

4 въпрос. Вече съществуват много електронни платформи, които предлагат помощ при изготвяне на CV. "Кариери", издание на в. "Капитал", например предлага статия за пет онлайн инструмента за създаване на впечатляваща автобиография
EnhanCV  (https://enhancv.com/) например генератор, създаден от български екип. Волен Вълков, един от основателите му, заявява:
"Виждахме, че има огромен брой хора, които пропиляват таланта и уменията си само защото не могат да ги изкарат от себе си и опишат, когато кандидатстват за работа". Екипът сам изпробва идеята си отначало: те са наети за отрицателно време, ако не използват обичайния Europass стандарт. 

ОБОБЩЕНИЕ: Видове автобиографии
1. Хронологична автобиография
Най-често срещаният тип. Последователно изрежда професионалния опит и постижения, като започва с най-актуалните, следват останалите в обратен хронологичен ред.
Тази автобиографията позволява да представиш твоите повишения и развитие в кариерата. Работодателите обикновено предпочитат този тип автобиография.
2. Функционална автобиография
Поставя акцент върху постиженията ви в конкретни области, без да ги представя в хронологичен ред
Използвай функционалната автобиография, ако:
Тази автобиографията позволява да акцентираш върху конкретни умения, важни за позицията, за която кандидатстваш.
3. Целева автобиография
Фокусира се само върху уменията, които са важни за длъжността, за която се кандидатства. 
Тази автобиографията се използва, ако  искате да направите силно впечатление с уменията си, дори и да ви липсва опит.
4. Нетрадиционна автобиография
Нетрадиционната автобиография е интерактивна, обикновено съдържа снимки, графики, видеоклипове или друго визуално съдържание.
Подходяща е за кандидати, които търсят работа в сфери като графичен дизайн, уеб дизайн, журналистика, и др.

ЗАДАЧА ЗА ДОМАШНА РАБОТА. Създайте CV на известна личност - например ваш любим актьор, певец, танцьор, журналист и т.н. Използвайте модела на Europass.
БОНУС ЗАДАЧА. Смятате ли, че идеята  за вашия личен сайт за CV на ПР-специалистите е полезна? За справка: 

Източници:
Историите на два вече порастали стартъпа. Капитал.
Мариета Иванова. 5 онлайн инструмента за създаване на автобиография
Перфектното CV- предимство или недостатък? В: Seven Points


Коментари

Популярни публикации